A7R08891

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0262

Loại Đá: Topaz vuông bầu + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,727 chỉ - Nhẫn: 0,664 chỉ - Mặt: 0,292 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,820 chỉ - Nhẫn: 0,716 chỉ - Mặt: 0,365 chỉ

Danh mục: