A7R08906

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0120

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,824 chỉ - Nhẫn: 0,848 chỉ - Mặt: 0,530 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,854 chỉ - Nhẫn: 0,868 chỉ - Mặt: 0,550 chỉ

Danh mục: