A7R09018

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0003

Loại Đá: Emerald tổng hợp tròn + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 4,556 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 4,812 chỉ

Danh mục: