A7R09022

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0001

Loại Đá: Garnet Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 5,295 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 6,302 chỉ

Danh mục: