A7R09047

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0040

Loại Đá: Saphire (giọt nước+tròn) + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 7,684 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 8,544 chỉ

Danh mục: