A7R09049

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0010

Loại Đá: Emerald Oval tổng hợp + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 5,025 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 5,554 chỉ

Danh mục: