DSC00141

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0104

Loại Đá: Topaz (Amethyst) Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 1,004 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,115 chỉ

Danh mục: