A7R09133

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0141

Loại Đá: Citrine giọt nước 5x7

Loại Vàng: 58,3% - 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,438 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,518 chỉ

Danh mục: