A7R09136

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1032

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,450 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,510 chỉ

Danh mục: