A7R09144

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1010

Loại Đá: Zircon tròn

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,524 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,602 chỉ

Danh mục: