A7R09148

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1049

Loại Đá: Xanh lá tròn

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,404 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,430 chỉ

Danh mục: