A7R09158

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1003

Loại Đá: Pearl tròn 6ly0-7ly0-8ly0

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: