A7R09166

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0008

Loại Đá: Xanh lá tròn + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,649 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,697 chỉ

Danh mục: