A7R09178

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0223

Loại Đá: Saphire Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,610 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,772 chỉ

Danh mục: