A7R09191

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0110

Loại Đá: Saphire giọt nước + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,500 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,711 chỉ

Danh mục: