A7R09219

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0218

Loại Đá: Citrine Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,534 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,664 chỉ

Danh mục: