A7R09224

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1170

Loại Đá: Topaz Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,634 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,298 chỉ

Danh mục: