A7R09226

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1104

Loại Đá: Citrine trái tim

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,460 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,884 chỉ

Danh mục: