A7R09230

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1116

Loại Đá: Topaz chữ nhật bầu + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,670 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,484 chỉ

Danh mục: