A7R09241

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1022

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,231 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,237 chỉ

Danh mục: