A7R09244

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0081

Loại Đá: Pearl + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,309 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,589 chỉ

Danh mục: