A7R09245

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0098

Loại Đá: Saphire

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,578 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,659 chỉ

Danh mục: