A7R09250

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1338

Loại Đá: Pearl + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,812 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,022 chỉ

Danh mục: