A7R09255

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1009

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,821 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,866 chỉ

Danh mục: