A7R09315

Liên hệ

Mã Sản Phẩm:

Loại Đá: Kim cương

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: