A7R09971

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: A7R09971

Loại Đá:

Loại Vàng:

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: