DSC00040

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0001

Loại Đá: Garnet Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,574 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,677 chỉ

Danh mục: