DSC00049

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0107

Loại Đá: Emerald tổng hợp Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,683 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,780 chỉ

Danh mục: