Bông Tai Ruby

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0038

Loại Đá: Ruby dưa + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: