A7R00264

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0028

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 2,896 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,948 chỉ

Danh mục: