A7R00273

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1031

Loại Đá: Saphire + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 2,676 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,880 chĩ

Danh mục: