A7R00489

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0075

Loại Đá: Saphire + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 3,571 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 3,665 chỉ

Danh mục: