A7R00492

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 2010

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 2,204 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,280 chỉ

Danh mục: