A7R00769

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: A7R00769

Loại Đá:

Loại Vàng:

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: