A7R07223

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0134

Loại Đá: Topaz Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,641 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,775 chỉ

Danh mục: