A7R07225

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1141

Loại Đá: Amethyst (Topaz)

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,500 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,596 chỉ

Danh mục: