A7R07326

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1161

Loại Đá: Citrine Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,645 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,685 chỉ

Danh mục: