A7R09127

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0095

Loại Đá: Toapz tam giác

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,490 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,580 chỉ

Danh mục: