A7R09138

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0123

Loại Đá: Garnet Oval

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,365 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,446 chỉ

Danh mục: