A7R09140

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1040

Loại Đá: Zircon tròn

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,589 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,673 chỉ

Danh mục: