A7R09147

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0185

Loại Đá: Zircon tròn

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 1,078 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,281 chỉ

Danh mục: