A7R09162

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0126

Loại Đá: Saphire Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,790 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,931 chỉ

Danh mục: