A7R09168

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0218

Loại Đá: Citrine Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,824 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,910 chỉ

Danh mục: