A7R09189

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0072

Loại Đá: Saphire Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,351 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,483 chỉ

Danh mục: