A7R09210

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1099

Loại Đá: Amethyst vuông bầu + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,908 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,191 chỉ

Danh mục: