A7R07437

  Liên hệ

  Mã Sản Phẩm: Mặt nữ trang ý

  Loại Đá:

  Loại Vàng: 75%

  Trọng Lượng Vàng:

  Trọng Lượng Tổng: 1,916 gam