DSC00059

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0112

Loại Đá: Pearl + Zircon

Loại Vàng: 0,704 chỉ

Trọng Lượng Vàng: 0,884 chỉ

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: