nhan ruby 0125

VNĐ

Mã Sản Phẩm: nr01

Loại Đá: ruby

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 2, 175 chỉ

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: