Bảng tính phí bảo hành – sữa chữa

 

 

STT

 

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

 

GIÁ CÔNG

(Đơn vị đồng )

 

GHI CHÚ

1 Bông tai các loại 60.000
2 Mề đay các loại 50.000 Giá này bao gồm
3 Nhẫn nữ các loại 50.000 Đánh bóng và xi mới
4 Nhẫn nam các loại 70.000
5 Dây cổ đúc 150.000
6 Dây cổ chế tác 80.000
7 Lắc tay 120.000
8 Dây chuyền máy 35.000
9 Vòng đúc 120.000
10 Kiềng cát (3 chỉ)

Kiềng cát (5 chỉ)

450.000

550.000

 

Làm lại sản phẩm mới

11 Vòng cát (2 chỉ)

Vòng cát (3 chỉ)

250.000

300.000

 

Làm lại sản phẩm mới

12 Vỏ nữ trang kim cương 500.000

150.000

Làm lại chấu và xi mới

Sửa ni và xi mới

13 Vỏ nhẫn, mề đay kim cương

Vỏ bông tai kim cương

Vỏ vòng, lắc kim cương

100.000

100.000

150.000

 

 

Giá này bao gồm đánh bóng và xi mới

14 Hàn lại trang sức bị đứt gãy 35.000 Giá trên 1 mối hàn

 

Lưu ý : * Bảo hành 6 tháng lỗi kỹ thuật, nước xi.

  • Bảo hành đánh bóng, siêu âm làm sạch miễn phí.
  • Riêng đối với nữ trang vàng 75% đánh bóng, siêu âm làm sạch miễn phí vô thời hạn.