A7R00444

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1404

Loại Đá: Citrine Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,778 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,934 chỉ

Danh mục: